Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Haninge och Nynäshamns kommuners målsättning inom hållbarhet

Kommunerna har olika hållbarhetsmål som ska vara styrande för allt arbete som kommunerna genomför.

Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiska program har fyra fokusområden. Dessa är:

  • Fossilfria resor och transporter
  • Hållbar stadsutveckling
  • Rent vatten och naturens mångfald
  • Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

Här kan du läsa mer om Haninges Klimat- och miljöpolitiska programmet och de olika etappmålen under respektive fokusområde.

Upphandling Södertörn genomför även alla upphandlingar för Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget Fastighetsförvaltning AB (Tornberget). Tornbergets målsättningar delas in i två målområden. Dessa är:

  • Miljö och samhälle
  • Medborgare

Här kan du läsa mer om Tornbergets mål och vad de olika målområden innebär.

Nynäshamns kommun klimat- och miljömål har fyra olika målområden. Dessa är:

  • Klimat, energi och luft
  • Hållbar planering och god bebyggd miljö
  • Fungerande ekosystem och friska vatten
  • Giftfria och resurssnåla kretslopp

Under 2021 arbetar Nynäshamns kommun om sina klimat- och miljömål och har en önskan om att skapa en Hållbarhetsstrategi med delmål inom både det miljömässiga och sociala hållbarhetsområdet.

Här kan du läsa mer om Nynäshamns befintliga klimat och miljömål och de olika delmålen som finns under respektive målområde.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad