Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Om Upphandling Södertörn

Två kommuner i samverkan

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Tillsammans är kommunerna en mycket stor kund.

Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt. Samverkan i upphandlingar sker även med övriga Södertörnskommuner.

Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).


Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsverksamhet och en inköpsverksamhet. Tillsammans är vi idag 24 medarbetare. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.

På Upphandling Södertörn har vi delat upp vårt arbete mellan arbetsgrupper som fokuserar på olika upphandlingsområden.

Du som är verksam inom olika branscher vill prata med ansvariga just inom din bransch. Vi har lyssnat på företagare och entreprenörer och organiserat oss i arbetsgrupper som bättre ska möta era behov.

Grupp 1

Denna grupp hjälper dig som har verksamhet eller frågor inom dessa områden:

  • Mark & Anläggning
  • Bygg & Fastighet
  • Lokalvård
  • Transport

Gruppchef är Anders Kuysler.

Grupp 2

Denna grupp hjälper dig som har verksamhet eller frågor inom dessa områden:

  • Vård & Omsorg - Förbrukning
  • Bemanning & Rekrytering
  • Kommunikation - IT
  • Livsmedel
  • Ekonomi, finans, juridik & försäkring
  • Ledningsnära tjänster

Gruppchef är tf Mikael Blomberg.

Mikael är verksamhetschef för Upphandling Södertörn och driver de strategiska frågorna och arbetar med verksamhetsutveckling. Förutom att Mikael sitter i den politiska nämnden, Södertörns upphandlingsnämnd, så hanterar han kontakterna med upphandlingsfunktionerna bland Södertörnskommunerna.

Inköpsstöd

Anna-Carin Rosengren
Gruppchef Inköp

Anna-Carin är gruppchef för Inköpsstöd, vilket är den grupp som arbetar med leverantörsfakturor, logistik kring samordnad varudistribution (SVD) samt e-handel och e-handelssystemet Proceedo.

Catharina Wall Bäckström
Ekonomiadministratör
Inköpsstöd

Catharina arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Samordnad varudistribution

Tom Sameland Ekström
Inköpslogistiker
Samordnad varudistribution


Tom sköter all logistik i den samordnade varudistributionen och är kontaktperson för distributörer och leverantörer som ingår i den samordnade varudistributionen på Södertörn.

Therese Tibell
Operativ controller
Samordnad varudistribution

Upphandling 1

Mark & Anläggning - Bygg & Fastighet - Lokalvård - Transport

Anders Kuylser
Gruppchef Upphandling

Anders är gruppchef på Upphandling Södertörn och i sin grupp hanterar de upphandling inom Bygg & Fastighet, Mark & Anläggning, Transport Fordon & Resor och Lokalvård.

Jennifer Frölin
Upphandlare
Affärsområde Bygg & Fastighet

Ansvarar för entreprenadupphandlingar inom området Bygg & Fastighet.

Theodor Israelsson
Upphandlingsjurist

Ansvarar för upphandlingsjuridiska samt övriga juridiska frågor inom Upphandling Södertörn.

Martin Berglund
Upphandlare
Affärsområde Bygg & Fastighet

Robert Kärrström
Upphandlare
Affärsområdena Lokalvård samt Transport & Resor

Robert ansvarar för affärsområdena Lokalvård och Transport & Resor.

Guiseppina Wright
Upphandlare
Affärsområde Fordon och Transporter

Per Fondin
Upphandlare
Affärsområde Mark och Anläggning

Per arbetar med entreprenadupphandlingar inom området Mark och Anläggning.

Upphandling 2

Vård & Omsorg - Förbrukning - Bemanning & Rekrytering - Kommunikation - IT - Livsmedel - Ekonomi, finans, juridik & försäkring - Ledningsnära tjänster

Ulf Petersson
Upphandlare
Affärsområde Livsmedel

Ulf arbetar med affärsområde Livsmedel.

Saga Wilson
Upphandlare
Affärsområdena Bemanning & Rekrytering och Varuförsörjning

Ansvarar för affärsområdet Bemanning och Rekrytering samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Jonas Kronvall
Upphandlare
Affärsområde Varuförsörjning

Ansvarar för entreprenadupphandlingar inom området Bygg & Fastighet. Är kundansvarig mot Tornberget AB.

Nathalie Montoya 
Upphandlare
Affärsområde Vård och Omsorg

Ansvarar för affärsområdet Vård och Omsorg.

Eric Ebler Allgurén
Upphandlare
Affärsområde Kommunikation

Susanne Wessman
Upphandlare
Affärsområde Personalrelaterade produkter & tjänster

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad