Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Om Upphandling Södertörn

Två kommuner i samverkan

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Tillsammans är kommunerna en mycket stor kund.

Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt. Samverkan i upphandlingar sker även med övriga Södertörnskommuner.

Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).


Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsverksamhet och en inköpsverksamhet. Tillsammans är vi idag 24 medarbetare. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg. Biträdande upphandlingschef är Klas Sandberg.

Vid Upphandling Södertörn har vi delat upp vårt arbete i olika affärsområden;

 • Mark & Anläggning
 • Bygg & Fastighet
 • Lokalvård
 • Transport
 • Vård & Omsorg
 • Bemanning & Rekrytering
 • Kommunikation
 • IT
 • Livsmedel
 • Ekonomi, finans, juridik & försäkring
 • Ledningsnära tjänster
 • Varuförsörjning


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad