Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Om Södertörns upphandlingsnämnd

Styrning

Kommunerna i Nynäshamn och Haninge bildade 1 oktober 2012 en ny gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, som är huvudman för Upphandling Södertörn.

Ledamöter i Södertörns upphandlingsnämnd

Jan-Erik Ljusberg
Ordförande

Jens Davidson (KD)
Vice ordförande

Cecilia Ludvin (M)
Ledamot

Maria Fägersten (S)
Suppleant

Yvonne Lundin (S)
Suppleant

Daniel Andersson (M)
Suppleant

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad