Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Tillgänglighetsredogörelse för upphandlingsodertorn.se

Upphandling Södertörn står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur upphandlingsodertorn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du:

  • behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns på upphandlingsodertorn.se.
  • upptäcker brister i tillgängligheten som inte är beskrivna på den här sidan (se listan längre ner på sidan), eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post: upphandling@haninge.se eller upphandling@nynashamn.se

Telefon: 08-606 92 05

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en extern leverantör som granskat webbplatsen åt oss.

Senaste bedömningen gjordes den 27 augusti 2021.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 22 november 2021.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad