Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Hållbarhet - mycket mer än miljö

Hållbarhetens tre dimensioner - miljö, social och ekonomisk hållbarhet

Med begreppet hållbarhet menar vi hållbarhetens tre dimensioner. Det vill säga miljö-, socialt- och ekonomisk hållbarhet.

Inom den miljömässiga hållbarheten ryms det arbete vi tillsammans behöver göra för att minimera klimatförändringarna. Till exempel ska vi arbeta för ett fossilfritt samhälle och minska koldioxidutsläppen, men vi ska även fas ut de farliga kemikalierna och ämnen som förekommer och kan skada människor och naturen.

När vi pratar om den sociala hållbarheten menar vi att vi tillsammans ska skapa ett välfungerande samhälle där alla får samma möjligheter och förutsättningar. Till exempel ska vi skapa lika förutsättningar för alla människor att delta i samhället oavsett eventuell funktionsnedsättning. Samt att de som utför arbete genom våra upphandlade avtal ska också ha skäliga arbetsvillkor.

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda befintliga resurser för att skapa en långsiktigt hållbar användning. Till exempel kan livscykelkostnaden på en vara eller tjänst beräknas för att räkna ut den totala kostanden under en hel livslängd. Med detta innebär att vi inte bara ska se till inköpskostnaden utan även eventuella driftkostnader, miljöpåverkan och kostnader vid avvecklingen.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad