Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Hållbar upphandling – hur vi arbetar

Upphandling Södertörn ska vid varje upphandling göra ett ställningstagande i vilken utsträckning och omfattning hållbarhetskrav ska ställas.

Vilka hållbarhetskrav som ska ställas kommer att variera beroende på den enskilda upphandlingen utefter vad som bedöms som relevant, möjligt och strategiskt lämpligt. Detta för att våra upphandlingar ska bidra till att uppnå kommunernas målsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Nedan beskriver vi hur vi applicerar hållbarhet genom hela affärsprocessen.

Hållbarhet i tidigare avtal - nulägesanalys

Inför en upphandling analyserar Upphandling Södertörn tillsammans med berörda verksamheter vilka effekter som tidigare eller liknande avtal har resulterat i utifrån avtalade hållbarhetskrav. Syftet är att identifiera hur det tidigare avtalet har fungerat för att skapa möjligheter att utveckla vårt arbete med att skapa ännu bättre och hållbarare affärer för kommunerna.

Övergripande hållbarhetsmål och styrdokument - förutsättningar

I ett tidigt skede inför en upphandling tydliggör vi vilka mål och andra skyldigheter kommunerna har att beakta vissa hållbarhetsaspekter vid den enskilda upphandlingen. Syftet är att säkerställa att våra avtal med leverantörerna ska bidra till att upphandling används som ett strategiskt verktyg och bidra till ett hållbarare samhälle.

Möjligheter till hållbar upphandling - marknadsanalys

Innan vi bestämmer oss för vilka hållbarhetskrav som ska ställas i upphandlingen behöver vi undersöka vad som är möjligt för leverantörsmarknaden att klara av. Syftet med en marknadsanalys är att skapa oss en förutsättning för att ställa relevanta och proportionerliga hållbarhetskrav, så att vi tillsammans med marknaden bidrar till att nå kommunernas och samhällets hållbarhetsambitioner.

Plan och behov för en hållbar affär - medvetna val

När analyserna är genomförda behöver vi sammanställa all den information vi har fått till oss och sätta upp en plan för vilka hållbarhetsmål vi ska ha för den enskilda upphandlingen. Syftet med att dokumentera detta är för att kunna använda planen som en checklista vid senare tillfällen i affärsprocessen. Exempelvis för att kontrollera att vi innan tilldelning och under avtalsuppföljningen säkerställer att vi når de hållbarhetsmål som tidigare sattes upp.

Uppföljning av hållbarhetskraven - ständig utveckling

När en upphandling är genomförd och avtalet är implementerat behöver Upphandling Södertörn tillsammans med beställande verksamheter arbeta för att följa upp de hållbarhetskrav som ställts. Syftet med detta är att säkerställa att de avtalsvillkor vi har med leverantören efterlevs och att vi bidrar till ett hållbarare samhälle. Resultatet av uppföljningen används sedan som underlag när nästa upphandling ska genomföras för att ständigt utveckla vårt arbete och driva marknaden och samhället mot en hållbar riktning.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad