Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Vill du bli leverantör?

Saga Wilson, upphandlare på Upphandling Södertörn

Saga Wilson, upphandlare på Upphandling Södertörn

För att kunna bli leverantör måste man ha ett avtal med kommunen. Avtal och s.k. ramavtal upprättas genom upphandling av Upphandling Södertörn och alla leverantörer som möter kraven är välkomna att bli leverantör genom att lämna anbud.

Varför gör vi upphandlingar och vad kan du göra föra att vara med? All upphandling börjar med att kommunernas verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Det kan vara nya behov eller olika förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden.

Kommunen upphandlar alltså det som kallas ramavtal för att täcka de inköpsbehov som finns. I annonsen eller i förfrågningsunderlaget står vilka krav kommunen har på anbudsgivarna. Där står även vad anbudet ska beskriva och vilka uppgifter det ska innehålla.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som kommit in i rätt tid. Efter bedömningen utses ett eller flera företag som blir leverantörer till kommunen - det som vi i dagligt tal kallar "de som får ramavtalet".

Läs mer om:

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad