Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Upphandling Södertörns arbete med hållbarhet

Vi vill integrera hållbarhetsaspekterna i en upphandlingsprocess tillsammans med kvalitet, ekonomi och andra aspekter för att skapa goda och hållbara affärer.

För att arbeta strategiskt och systematiskt med hållbarhet genom affärsprocessen arbetar vi med att uppdatera befintliga mallar samt skapar nya mallar och verktyg där det behövs.

För att stödja upphandlarna att driva och projektleda mot hållbara upphandlingar har Upphandling Södertörn en Hållbarhetsstrateg. Rollen som hållbarhetsstrateg delas med Huddinge kommun för att utnyttja och skapa synergier mellan organisationerna.

Hållbarhetsstrategen ska sätta en process för att arbeta med hållbarhet i kommunernas affärer, stödja upphandlare genom hela processen och vid avtalsuppföljningen samt följa upp hållbarhetsarbetet. Upphandling Södertörn vill med rollen sätta ett ökat fokus på hållbarhetsaspekterna i våra upphandlingar och avtal.


Lena Mårdh
Hållbarhetsstrateg för Upphandling Södertörn och Huddinge kommun

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad