Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Översyn av hemsidan

Nu påbörjas en översyn av Upphandling Södertörns hemsida. Vi ber om ursäkt om det blir lite rörigt!


Vi har nu påbörjat en översyn av Upphandling Södertörns hemsida. Översynen syftar till att resultera i ett förändrat innehåll där valda delar av informationen kommer att lyftas in till respektive kommuns intranät. Denna webbplats kommer framgent att fokusera på Södertörns upphandlingsnämnd och Upphandling Södertörns arbete med att skapa bästa möjliga affärer tillsammans med kommunerna och bolagen.


Senast uppdaterad