Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Nytt avtal för bemanningstjänster Socionomer

Nya avtal för bemanningstjänster Socionomer är nu klara. Avtal är tecknat med fem olika leverantörer och avtalen omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.


Fr o m tisdag 15:e oktober har vi nya avtal avseende bemanningstjänster Socionomer. Avtalet är i huvudsak enligt rangordning men förnyad konkurrens gäller vid avrop av chefer och specialkompetenser. Det är följande leverantörer som blivit antagna:

  1. Socionomkraft AB
  2. Bonliva AB
  3. Medkomp Vårdbemanning AB
  4. Socionomuthyrning i Sverige AB
  5. CareOnDemand Sociala Tjänster AB

Avtalet gäller för Haninge och Nynäshamns kommun. För mer information kring avtalet samt mallar för avrop et cetera, se avtalskatalogen. Information har även kommunicerats direkt till ansvariga på Socialförvaltningen i respektive kommun. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig upphandlare enligt nedan.

Haninges avtalsdatabas hittar du här

Nynäshamns avtalsdatabas hittar du här


Frågor och mer information kring avtalet

Saga Wilson
Upphandlare
Affärsområdena Bemanning & Rekrytering och Varuförsörjning

Ansvarar för affärsområdet Bemanning och Rekrytering samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Senast uppdaterad