Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Lagkrav om e-fakturor till kommuner träder i kraft den 1 april 2019

Lagen gäller för samtliga inköp av varor, tjänster och entreprenader oavsett värde, det vill säga från 1 kronan. Det gäller även köp över disk, näthandel och direktupphandlingar som genererar faktura.

Den hos kommunen som gör ett inköp ansvarar för att informera företaget om deras skyldighet att e-fakturera kommunen.

E-faktura är ett elektroniskt flöde mellan köpare och säljare. Pappersfakturor, mailade eller skannade fakturor samt PDF-fakturor betraktas inte som e-faktura.

För avtal tecknade av Upphandling Södertörn är e-faktura redan reglerat i avtalet.

Undantag från lagen görs för avtal tecknade före 1 april 2019, när användande av elektronisk faktura innebär risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, kontant betalning eller kortbetalning i butik som genererar kvitto samt bilagor till e-fakturor, dessa omfattas inte av denna lag.

E-fakturering till Haninge kommun

Haninge kommun tar emot elektroniska fakturor via Visma, kommunens fakturaportal Supplier Center eller Inexchange enlig nedan.

Fakturan som skickas till kommunen ska innehålla någon av följande referenser:

 1. Kommunens ordernummer, de består av HA följt av åtta siffror, ex HA00000001.
 2. Beställarens fakturareferens, den består av en sex-siffrig kod.

Du kan skicka e-faktura till oss enligt något av följande alternativ:

 • Vismas standardkanal, GLN 7340129303006
 • Kommunens fakturaportal ”Supplier Center” – skicka ett mail till inkop@upphandlingsodertorn.se med kontaktuppgifter så får ni en inbjudan. Denna fakturaportal är kostnadsfri.
 • InExchange, GLN 7362120000081 inexchange.se telefon 0500 - 44 63 60
 • Via Peppol, där vår adress är: 0007:2120000084
  ______________________________________________________________________________

E-fakturering till Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun tar emot elektroniska fakturor via Visma eller via kommunens fakturaportal Supplier Center.

Fakturan som skickas till kommunen ska innehålla någon av följande referenser:

 1. Kommunens ordernummer, de består av NY följt av åtta siffror, ex NY00000001.
 2. Beställarens fakturareferens, den består av en sex-siffrig kod.

Du kan skicka e-faktura till oss enligt något av följande alternativ:

 • Vismas standardkanal, GLN 7340031801010
 • Kommunens fakturaportal ”Supplier Center” – skicka ett mail till inkop@upphandlingsodertorn.se med kontaktuppgifter så får ni en inbjudan. Denna fakturaportal är kostnadsfri.
 • Via Peppol, där vår adress är: 0007:2120000233 


Senast uppdaterad