Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Upphandling

Har kommunen inget avtal på det uppkomna inköpsbehovet och värdet på behovet bedöms att överstiga tröskelvärdet 586 907 kronor (värdet gäller från 1 januari 2018) ansvarar Upphandling Södertörn för upphandlingen. I de flesta fall kartläggs behoven i samråd med förvaltningarna med en lång tidsperspektiv. I de fall behovet framstår under verksamhetsåret ska förvaltningen ta kontakt med Upphandling Södertörn för en upphandlingsförfrågan.

Direktupphandling

Inköp till mindre värden behöver inte göras genom en annonserad upphandling. Olika tillvägagångssätt råder beroende på värdet. Läs mer om direktupphandling här

Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingar i Haninge och Nynäshamn finns här

Vilka regler gäller vid upphandling?

Läs mer här:
Riktlinjer för upphandling

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad