Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Inköpsprinciper för Haninge och Nynäshamns kommuner

Tre ovaler som är länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till hur vi gör operativa och strategiska inköp Länk till rollbeskrivningar i inköpsprocessen Länk till inköpsprinciper

Värdegrund - vems pengar spenderar jag

Kommunernas värdegrund bottnar i att vi finns till för våra medborgare. I inköpssammanhang  innebär det kort och gott:  Vems pengar spenderar jag och hur gör jag det på ett sätt  som överensstämmer med deras val?

Lagar

Inköp som görs i kommunerna ska ske på ett sådant sätt att svensk lag aldrig åsidosätts.

Ansvar

Inköp får bara göras av de personer som fått ett delegerat ansvar att göra detta.

Hållbart även i morgon

Vid alla inköp ska hänsyn tas till den långsiktiga hållbarheten. Inköp med hänsyn till ekologisk och social hållbarhet ger  god möjlighet att förstärka den ekonomiska hållbarheten och bidrar till en  långsiktigt bärkraftig konsumtion av varor och tjänster.

Affärsmässighet

Oavsett belopp ska inköp genomföras affärsmässigt och utnyttja befintlig konkurrens.   Där ramavtal och avtal redan finns tecknade ska dessa användas.

Etik

De som företräder kommunerna vid inköp ska uppträda med hög personlig integritet så att objektivitet och trovärdighet aldrig kan ifrågasättas.

Samordning

Vid inköp och beställningar ska möjligheten till samordning beaktas. Samordning bör ske såväl av enskilda beställningar som på en kommunövergripande nivå.

Kvalitet och Uppföljning

Alla medborgare ska få den kvalitet som kommunerna beställt och betalt med skattepengar. Alla  inköp ska därför följas upp så att de håller utlovad kvalitet och leveransvillkor.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad