Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Inköpshandbok

I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka principer som styr inköpsarbetet.

I Haninge och Nynäshamns kommuner gör vi mängder av inköp dagligen. De flesta inköpen är av praktisk natur och handlar till exempel om inköp av mat till skolor eller kontorsmaterial till de kommunala förvaltningarna.  Vi kallar dessa inköp för operativa inköp när vi ska beskriva dem i processform. Vi har också en verksamhet som ser till att det finns bra och affärsmässiga avtal för det vi ska köpa. Detta är det vi kallar för strategiska inköp eller upphandling.

Mer om inköp

Hur gör jag inköp?

Vem gör inköp?

Varför gör vi inköp på detta sätt?

Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till Inköpshandbokens startsida Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper

Operativa inköp är de inköp som verksamheterna i de båda kommunerna gör i arbetsvardagen. Dessa inköp görs främst i e-handelsystem, men också genom andra beställningsvägar. 

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

Varje steg har olika delmoment.

Förbereda inköp

Genomföra beställning

Följa upp leverans

Processbild över den operativa inköpsprocessen Länk till Delprocess Förbereda inköp Inköpsbehov uppstår Länk till processdel Identifiera beställningskanal Länk till processdel Genomföra beställning Länk till processdel Lägga beställning Länk till processdel Attestera Beställning ( E-handel) Länk till processbeskrivning av Orderbekräftelse Länk till delprocess Följa upp leverans Länk till processdel Leveransmottagning Länk till processdel Leveransgodkännande Länk till processdel Granskning och avvikelsehantering Länk till processdel Attestera faktura ( ej e-handel)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad