Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Förbereda inköp

I denna del av processen handlar det om att skapa rätt förutsättningar för att göra ett inköp. Det handlar om att förtydliga det inköpsbehov som finns i verksamheten och se till att man hittar rätt beställningsväg.

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Förbereda inköp finns olika delmoment.

Bild av delprocessen förbereda inköp. Länk till processdel inköpsbehov uppstår Länk till processdelen inköpsbehov Länk till delprocess identifiera beställningskanal
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till övergripande processbild operativa inköp Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad