Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Följa upp leverans

I denna del av processen handlar det om att motta leveransen och förbereda betalning av varorna eller tjänsterna. Det handlar också om att följa upp att leveransen motsvarade förväntningarna och hantera eventuella avvikelser.

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Följa upp leverans finns olika delmoment.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till delprocessen följa upp leverans Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering Länk till processbeskrivning Attestera faktura (ej e-handel)
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till processkarta operativa inköp Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad