Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Ramavtal

I första hand handlar vi på Haninges och Nynäshamns kommuner genom våra ramavtal som kommit till genom upphandling enligt LOU. 

Ramavtalen finner ni Avtalsdatabasen:
Avtalsdatabas Haninge
Avtalsdatabas Nynäshamn

Hittar du inget lämpligt ramavtal?

Finns inget lämpligt ramavtal att köpa på ska man undersöka om man ska genomföra en upphandling eller göra en direktupphandling.

Läs mer om upphandling här
Läs mer om direktupphandling härTipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad