Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Saga Wilson

Saga Wilson, Upphandlare

Anbudsinlämning

"Hur lämnar vi anbud?" och "Hur kan vi få ett ramavtal?" är två väldigt vanliga frågor. Vi har samlat några bra tips för hur ni som företagare gör för att få ett avtal med Upphandling Södertörn.

För att effektivisera inköp av varor och tjänster använder Upphandling Södertörn i huvudsak ett verktyg för elektronisk anbudsgivning kallat TendSign. Där samlar vi alla underlag under respektive upphandling.

Våra upphandlingar finns publicerade i Opic.
Är något oklart - hör av dig!

Här har vi samlat en checklista, med allt det du behöver veta för att komma igång. Kom ihåg! Ju tidigare du börjar, desto större chans att lämna ett vinnande anbud!

Tips vid anbudsinlämning

 • Börja i tid!
  Hämta underlaget och läs igenom noga - så hinner du agera om någonting verkar oklart.
 • Kontrollera alla datum och klockslag
  Kommer du in försent med din ansökan är du inte med i upphandlingen - om det så bara är med en minut.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela processen
  Kontakt med upphandlaren sker enbart via funktionen ”Frågor och svar” för att säkerställa att all information når alla anbudsgivare. Detta är viktigt, då alla som lämnat anbud ska få ta del av inkomna frågor och svar samtidigt. Det som tas upp under "Frågor och svar" blir en del av förfrågningsunderlaget och kan påverka ditt anbud. Tveka inte att fråga om något är oklart, ju tidigare i processen desto bättre.
 • Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget
  Bifoga de dokument, intyg och bilagor som man frågar efter. Upphandlaren får inte ta emot kompletteringar efter anbudstidens slut. Kompletteringar räknas som ny information och är alltså inte tillåtet. Exempelvis kan du alltså inte skicka in en ny CV eller nytt eller ändrat intyg efter att du väl skickat in din ansökan.
 • Notera de krav som vi ställer
  Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och se till att ditt anbud uppfyller kraven vi ställer.
 • Gå igenom de kommersiella villkoren
  De kommersiella villkoren ligger till grund för det blivande avtalet och bedöm om du accepterar dem. 
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget
  Om du inte följer alla instruktioner riskerar du att ditt anbud kan bli förkastat, dvs. inte får vara med i bedömningen. Tips! Kontrollera att alla frågor är besvarade.
 • Registrera i tid!
  Se till att anbudet registreras i tid.

Kontakta oss om du behöver hjälp att komma vidare eller om det är något du undrar över.
Du hittar alla som jobbar på Upphandling Södertörn på kontaktsidan.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad